Przedszkole

Szkoła
podstawowa

Akademia
Młdych
Odkrywców

KOMUNIKAT

W związku z pożarem jaki zdewastował naszą szkołę i budynek należący do Misjonarzy Oblatów MN ogłaszamy zbiórkę na wyposażenie szkoły. Dziękujemy za wszelkie metody wsparcia uczniów i pracowników szkoły. Uprzejmie prosimy o wsparcie przez oficjalny kanał podany niżej. Inne zbiórki nie były przez nas autoryzowane i mogą być w skrajnych przypadkach nawet próbą oszustwa.

PLAN LEKCJI
ZASTĘPSTWA
DZIENNIK
ELEKTRONICZNY

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców jest stowarzyszeniem ogólnopolskim z siedzibą w Warszawie. Jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski. Skupia w swoim gronie nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i duszpasterzy.

Nasze środowisko: Kościół – Ojczyzna – Szkoła
Nasza troska: Człowiek – Uczeń – Nauczyciel
Nasze wartości: wiara, nadzieja, miłość, mądrość, prawość, kompetencja zawodowa.
Nasze zadania: służyć uczniom, wspierać nauczycieli, dbać o własny rozwój duchowy i zawodowy.

TA SZKOŁA REALIZUJE PROJEKT W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Wasze opinie

Czyli od rodziców dla rodziców