Przedszkole

Szkoła
podstawowa

Akademia
Młdych
Odkrywców

PLAN LEKCJI
ZASTĘPSTWA
DZIENNIK
ELEKTRONICZNY

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców jest stowarzyszeniem ogólnopolskim z siedzibą w Warszawie. Jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski. Skupia w swoim gronie nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i duszpasterzy.

Nasze środowisko: Kościół – Ojczyzna – Szkoła
Nasza troska: Człowiek – Uczeń – Nauczyciel
Nasze wartości: wiara, nadzieja, miłość, mądrość, prawość, kompetencja zawodowa.
Nasze zadania: służyć uczniom, wspierać nauczycieli, dbać o własny rozwój duchowy i zawodowy.

Wasze opinie

Czyli od rodziców dla rodziców