Zajęcia pozalekcyjne

lekcja/godz.

PONIEDZIAŁEK

         WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

        PIĄTEK

0 /7.15

-

-

-

 chórek – SP/S. Patyna

1 lekcja

-z. wyrównawcze V /

H. Krupa

 

-

 

- z.k.komp. kl. VII,VIII, III G /A. Jaźwińska- z. z j. angielskiego IVA/                 B. Synowiec

5 lekcja

-

 

-

-

-

 

6 lekcja

 - z. plastyczne-świetlica /B. Stężała

-  z. wyrównawcze IA /     A. Morąg

 

 

 

 

-z.wyrównawcze IIA/   S. Patyna

- z. wyrównawcze III/  A. Kowalska

- kółko informatyczne/  J. Wawrzyn

- z. naukowe-świetlica/      B. Stężała- „wyszywanki”- świetlica/A. Morąg-

z. terapeutyczne II/              E. Kucharska

- z. wyrównawcze II B/         M. Świerczyńska

- z. wyrównawcze I B/

J. Wawrzyn

 - z. terapeutyczne III SP/E. Kucharska

7 lekcja

- z. plastyczne-świetlica/B. Stężała

- z. k. komp. II-III/

B. Zawadka

- z. z j. niemieckiego

/   M. Leśniowska

- z .z j. niemieckiego/

S. Świercok

 

- zajęcia terapeutyczne VI/E. Kucharska- z. z j. angielskiego IV/          B. Synowiec -k. geograficzne -świetlica/    M. Banduch

- z. wyrównawcze IA/A. Morąg

- g. korekcyjna/

M.Świerczyńska

- z. z. j. angielski VI/

O. Kulisz- Koza

 

 

- zajęcia terapeutyczne /    E. Kucharska
- kółko gitarowe SP /         S. Patyna- z. z tyflopedag. /          H.Krupa- z. naukowe- świetlica /

B.Stężała

- kółko kulinarne /

M.Świerczyńska

-z. rewalidacyjne V/

R. Sady

- z. terapeutyczne/       E. Kucharska

-   k. chemiczne SP, G/ B. Stężała (raz w m-cu)

8 lekcja

 - z. k. komp. IV/      B. Zawadka- z. k. komp. V,VI/              A. Strzelczyk z. terapeutyczne VI/    E. Kucharska- k. geograficzne VIII, III G/M. Banduch-            k. historyczne/B. Czudai

- konsultacje z matematyki /

A. Najgebauer

 

- kółko kulinarne- świetlica/M.Świerczyńska- z. gitarowe- świetlica/            S. Patyna- z. terapeutyczne/E. Kucharska

- z. rewalidacyjne V/

R. Sady

 - z. terapeutyczne/      E. Kucharska-              k. chemiczne SP, G/B. Stężała (raz w m-cu)