Zajęcia pozalekcyjne

lekcja/godz.

PONIEDZIAŁEK

         WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

        PIĄTEK

0 /7.15

-

-

-

 chórek – SP/S. Patyna

1 lekcja

-z. wyrównawcze V /

H. Krupa

 

-

 

- z.k.komp. kl. VII,VIII, III G /A. Jaźwińska- z. z j. angielskiego IVA/B. Synowiec

5 lekcja

-

 

-

-

-

 

6 lekcja

 - z. plastyczne-świetlica /B. Stężała- z. wyrównawcze IA /A. Morąg 

 

 

 

 

-z.wyrównawcze IIA/S. Patyna- z. wyrównawcze III/A. Kowalska- kółko informatyczne/

J. Wawrzyn

- z. naukowe-świetlica/B. Stężała- „wyszywanki”- świetlica/A. Morąg- z. terapeutyczne II/

E. Kucharska

- z. wyrównawcze II B/

M. Świerczyńska

- z. wyrównawcze I B/

J. Wawrzyn

 - z. terapeutyczne III SP/E. Kucharska

7 lekcja

- z. plastyczne-świetlica/B. Stężała- z. k. komp. II-III/B. Zawadka- z. z j. niemieckiego

/   M. Leśniowska

- z .z j. niemieckiego/

S. Świercok

 

- zajęcia terapeutyczne VI/E. Kucharska- z. z j. angielskiego IV/B. Synowiec  -k. geograficzne -świetlica/M. Banduch- z. wyrównawcze IA/A. Morąg- g. korekcyjna/

M.Świerczyńska

- z. z. j. angielski VI/

O. Kulisz- Koza

 

 

- zajęcia terapeutyczne /E. Kucharska
- kółko gitarowe SP /S. Patyna- z. z tyflopedag. /          H.Krupa 

- z. naukowe- świetlica /

B.Stężała

- kółko kulinarne /

M.Świerczyńska

-z. rewalidacyjne V/

R. Sady

- z. terapeutyczne/E. Kucharska- k. chemiczne SP, G/B. Stężała (raz w m-cu)

8 lekcja

 - z. k. komp. IV/B. Zawadka- z. k. komp. V,VI/A. Strzelczyk  z. terapeutyczne VI/E. Kucharska- k. geograficzne VIII, III G/M. Banduch- k. historyczne/

B. Czudai

- konsultacje z matematyki /

A. Najgebauer

 

- kółko kulinarne- świetlica/M.Świerczyńska- z. gitarowe- świetlica/S. Patyna- z. terapeutyczne/

E. Kucharska

- z. rewalidacyjne V/

R. Sady

 - z. terapeutyczne/E. Kucharska- k. chemiczne SP, G/B. Stężała (raz w m-cu)