Zajęcia pozalekcyjne

lekcja/godz.

PONIEDZIAŁEK

         WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

        PIĄTEK

0 /7.15

-j.niemiecki – SP M.Leśniowska

-

-

-

 chórek – SP

S. Patyna

1 lekcja

- zajęcia tyflopedag./  H.Krupa

- kółko historyczne/WOS  G/ K.Koza

 

- kółko matematyczne G/dz J.Kierach
- zajęcia z tyflopedag. H.Krupa

-

 

- kółko matematyczne:            z. wyrównawcze G/chł. A.Najgebauer

z. rozwijające G/chł. J.Kierach

 

-

5 lekcja

-

 

 

 

-

-

- zajęcia rewalidacyjne SP E.Kucharska
-zajęcia wyr.-IIIc /D.Obidzińska

- zajęcia wyr. IIa /A.Morąg

-

 

6 lekcja

 

 

 

 

 

- zajęcia z tyflopedag. H.Krupa
 

 

- zajęcia wyrównawcze- I  A. Kowalska- zajęcia wyrównawcze- IIb A. Wasińska

-zajęcia wyrównawcze- II c J. Wawrzyn

- zajęcia wyrównawcze- IIIa S. Patyna

- kółko j.niemieckiego SP,G. M.Leśniowska

-kółko j.angielskiego- SP,G O.Kulisz-Koza

- zajęcia rewalidacyjne SP E.Kucharska

-Ortograffiti SP II c/J.Wawrzyn

-zajęcia wyr. III b M.Świerczyńska

 

7 lekcja

kółko z j.niemieckiego SP, G              M.Leśniowska
 

 

- zajęcia terapeutyczne/ceramika A.Bałdyga
- kółko matematyczne SP /   A. Najgebauer

 

-kółko historyczne- SP, Gim K.Koza
- szachy SP, Gim /J. Olczyk

- k. taneczne G./A. Kowalska

- g. korekcyjna M.Świerczyńska

- k. j. angielski SP/

B. Synowiec

 

- zajęcia rewalidacyjne SP         E. Kucharska
- kółko gitarowe SP / S. Patyna

- zajęcia z tyflopedag.           H.Krupa

kółko chemiczne III G/  co 2 tyg. / B.Stężała

- kółko kulinarne SP M.Świerczyńska

- GROMADA ZUCHOWA               R. Kożuch

-gimnastyka ogólnorozwojowa M.Świerczyńska

8 lekcja

 

 

- zajęcia dla dyslektyków- SP, G               A.Jaźwińska
 

- k. przyrodnicze SP T.Biczyk

KURS SZYBKIEGO CZYTANIA

 - kółko hist. -SP/ co 2  tygodnie/ K.Koza - kółko kulinarne SP M.Świerczyńska

- k. polonistyczne  G H.Krupa

- kółko hist. SP/ co 2  tygodnie K.Koza

 

KURS SZYBKIEGO CZYTANIA