Zagraniczna mobilność kadry nauczycielskiej z SP im. św. Edyty Stein

wrz 17, 2018 Archiwum Brak komentarzy
2

W dniach 25.06 – 6.07 br. kolejni nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Edyty Stein w Lublińcu uczestniczyli w zagranicznym kursie języka angielskiego, który był realizacją projektu „Europejskie standardy w polskiej szkole”. Środki na realizację projektu przekazał Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Był to już trzeci wyjazd naszych nauczycieli, poprzednie grupy szkoliły się w Anglii w Brighton i Irlandii w Cork, tym razem odwiedziliśmy stolicę Irlandii – Dublin. Początek wakacji upłynął grupie nauczycielek na intensywnej nauce gramatyki, na bogaceniu słownictwa, ćwiczeniu akcentowania na zajęciach oraz doskonaleniu czytania ze zrozumieniem i samodzielnego pisania podczas wykonywania licznych zadań domowych. W poznawaniu innych studentów z różnych kręgów kulturowych pomagały dodatkowe konwersacje, ćwiczenia dramowe i zadania wymagające współpracy i kreatywności. Prowadzący zajęcia wykorzystywali różnorodne metody nauczania, studenci pracowali w parach i zmieniających się grupach, co wpływało na szybkie otwarcie się pod względem komunikacji i przełamanie barier w swobodnym wypowiadaniu się. Nauka była przyjemnością, satysfakcji dostarczało również wykorzystanie nowych umiejętności w praktyce, podczas zwiedzania miasta z innymi studentami.

Wyjazd umożliwił podniesienie kompetencji językowych uczestniczek, wpłynął na wzbogacenie warsztatu metodycznego o nowe, atrakcyjne dla uczniów, metody aktywizujące oraz wspomógł rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie.

Jesteśmy przekonani, że kolejne wyjazdy będą równie owocne i zostaną zwieńczone wymianą doświadczeń i nawiązaniem współpracy z międzynarodowymi partnerami szkoły.

Zespół Szkół im. św. Edyty Stein

Dodaj komentarz