Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego pod hasłem „Idźcie i naśladujcie!”

wrz 21, 2017 Archiwum Brak komentarzy
e

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny
pod hasłem
Idźcie i naśladujcie!
dla upamiętnienia 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Edyty i Róży Stein

 

W imieniu organizatorów Konkursu przekazuję kopie protokołów prac Komisji Konkursowej. Laureatom gratulujemy zwycięstwa i serdecznie zapraszamy na Uroczystą Galę Konkursową z wręczeniem nagród w dniu 126 rocznicy urodzin św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, 12 października 2017 roku w Zespole Szkół im. św. Edyty Stein KSW
w Lublińcu, ul. Piłsudskiego 8.

 

Program uroczystości:

1000 – Msza św. z okazji Święta Patronalnego Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu,

1100 – Uroczysta Akademia połączona z Galą Konkursową,
Po Akademii poczęstunek dla wszystkich zaproszonych Gości.

 

Na uroczystość zapraszamy wszystkich laureatów, opiekunów i Dyrekcję Szkoły.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy  o potwierdzenie przybycia wraz ilością osób mailem na adres: konkurs@szkolaedytystein.pl lub telefonicznie pod numerem 34/3510360 do piątku 6 października 2017 roku.

 

Jednocześnie prosimy o pilne dostarczenie zgody rodziców lub dorosłych uczestników do zamieszczenia pracy, wizerunku i notki biograficznej    w publikacji zgodnie z załączonym wzorem

PROTOKÓŁ CZĘŚCI LITERACKIEJ

 Komisja w składzie:

Edward Przebieracz – przewodniczący
Maria Krupska – członek
Gabriel Podbioł – członek

w dniu 31.08.2017 dokonała oceny prac literackich, które – zgodnie z regulaminem
wpłynęły na konkurs, i przydzieliła następujące miejsca:

Kategoria I: uczniowie gimnazjum

Lp.

Miejsce

Imię i Nazwisko

Nazwa szkoły

adres – klasa

Opiekun

I

MICHAŁ  WALTER Gimnazjum im. Jana Pawła II,ul. Szkolna 142-713 Kochanowice Małgorzata Golenia

II

MARCIN DZIADKIEWICZ Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II,ul. Droniowicka 45
42-700Lubliniec
Aleksandra Hepner-Zając

III

PAULINA  NIKLIBORC Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy
ul. Wadowicka 77,
34-108 Frydrychowice
Anna Maria Najbor

WYRÓŻNIENIE

KACPER  STIBORSKI Gimnazjum nr 15
ul. Górnych Wałów 29
44-100 Gliwice
Katarzyna Kłysik

Kategoria II: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Lp.

Miejsce

Imię i Nazwisko

Nazwa szkoły

adres – klasa

Opiekun

I

——————————

II

JAROSŁAW  BASIURA V LO Gliwice
ul. Górnych Wałów 2944-100 Gliwice
Anna Lyszczyna

III

——————————-

WYRÓŻNIENIE

——————————-

Kategoria III: dorośli

Lp.

Miejsce

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

I

JÓZEFA  DROZDOWSKA Augustów

II

WŁADYSŁAWA  ŁABUS Witoszów Dolny

III

ANDRZEJ  FERET Mielec

WYRÓŻNIENIE

MARIA  DZIUK Kochanowice

PROTOKÓŁ CZĘŚCI PLASTYCZNEJ

 Komisja w składzie:

Stanisław Kowalczyk – przewodniczący
Anna König – członek
Sylwin Bechcicki – członek

w dniu 05.07.2017 r. dokonała oceny prac, które wpłynęły zgodnie z regulaminem i przydzieliła następujące miejsca:

 

Kategoria I: uczniowie klas I-III szkół podstawowych

Lp.

Miejsce

Imię i Nazwisko

Nazwa szkoły

adres – klasa

Opiekun

I

ADRIANNA TOFILSKA SP NR 1UL. SĄDOWA 9
42-700 LUBLINIECKLASA III
MARZENA KOWALIK

II

KAMILA SADOWSKA ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. EDYTY STEIN KSWUL. PIŁSUDSKIEGO 842-700 LUBLINIEC KLASA I AGATA KOWALSKA

III

ZUZANNA STĘŻAŁA SP NR 1UL. SĄDOWA 942-700 LUBLINIECKLASA III MARZENA KOWALIK

WYRÓŻNIENIE

JULIA SZŁAPA SP NR 3UL. ZWYCIĘSTWA 3242-700 LUBLINIEC
KLASA III
MONIKA FURMAN

 

Kategoria II: uczniowie klas IV -VI szkół podstawowych

Lp.

Miejsce

Imię i Nazwisko

Nazwa szkoły

adres – klasa

Opiekun

I

TOMASZ GOŁOMBOWSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. EDYTY STEIN KSW
UL. PIŁSUDSKIEGO 8
42-700 LUBLINIECKLASA V
AGATA KOWALSKA

II

BARTŁOMIEJ MALITOWSKI SP NR 3UL. ZWYCIĘSTWA 3242-700 LUBLINIEC
KLASA V
S. KRZYSZTOFA – DOROTA BARAN

III

NATASZA MOLESZTAK ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA BRZECHWY
UL. WADOWICKA 77
34-108 FRYDRYCHOWICEKLASA IV
STANISŁAW MASZCZYŃSKI

WYRÓŻNIENIE

MIKOŁAJ ŚLIWA SP NR 3UL. ZWYCIĘSTWA 32
42-700 LUBLINIEC
KLASA V
S. KRZYSZTOFA – DOROTA BARAN

 

Kategoria III: uczniowie gimnazjum

Lp.

Miejsce

Imię i Nazwisko

Nazwa szkoły

adres – klasa

Opiekun

I

BARTŁOMIEJ MAZIK GIMNAZJUM NR 2
UL. DRONIOWICKA 45
42-700 LUBLINIECKLASA
SEBASTIAN MIKOŁAJCZYK

II

JANINA GMYREK ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. EDYTY STEIN KSW
UL. PIŁSUDSKIEGO 842-700 LUBLINIECKLASA II
ANNA BAŁDYGA

III

ŁUKASZ WIECHEĆ GIMNAZJUM NR 10
UL. LIPOWA 29
44-100 GLIWICEKLASA
GRAŻYNA MIĘTUS

WYRÓŻNIENIE

BARTOSZ KONAT GIMNAZJUM NR 2
UL. DRONIOWICKA 45
42-700 LUBLINIECKLASA
GRAŻYNA GERHARDS

 

Kategoria IV: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Lp.

Miejsce

Imię i Nazwisko

Nazwa szkoły

adres – klasa

Opiekun

II

ANNA SKOWRONEK V LO IM. ANDRZEJA STRUGAUl. GÓRNYCH WAŁÓW 29
44-100 GLIWICE
ANNA LYSZCZYNA

III

KAROLINA ULFIK SOSW – TECHNIKUM
UL. PAWŁA STALMACHA 90
42-700 LUBLINIECKLASA III
TERESA PIONTEK

WYRÓŻNIENIE

VIKTORIA DAWID V LO IM. ANDRZEJA STRUGAUl. GÓRNYCH WAŁÓW 29
44-100 GLIWICEKLASA I
ANNA LYSZCZYNA

 

 

Kategoria V: dorośli

Lp.

Miejsce

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

I

KRZYSZTOF HAŁUPKA UL. 11 LISTOPADA 3042-700 LUBLINIEC

WYRÓŻNIENIE

ANTONI DULAK UL. ZDROJOWA 1533-350 PIWNICZNA – ZDRÓJ

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ  PUBLIKACJĘ WIZERUNKU, NOTKI BIOGRAFICZNEJ

ORAZ DZIEŁA LITERACKIEGO / PLASTYCZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz