VII Powiatowy Konkurs Mitologiczny

IMG_6811

VII Powiatowy Konkurs Mitologiczny w SP im. św. Edyty Stein

17 maja w auli SP im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu odbył się VII Powiatowy Konkurs Mitologiczny pod patronatem Starosty Lublinieckiego.                                                                                                                                                     Wzięło w nim udział sześć  trzyosobowych drużyn  z powiatu lublinieckiego: lublinieckie SP nr 1, SP nr 3 , SP nr 4  i SP im. św. Edyty Stein,   Szkoła Podstawowa z Kochanowic oraz Szkoła Podstawowa z Kośmider.

Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, wykraczającą poza podstawę programową: m.in. rozpoznawali  greckich bogów po ich atrybutach, porządkowali zagmatwane relacje rodzinne i uczuciowe w olimpijskim świecie, układali mitologiczne puzzle i prezentowali kalambury z mitologicznych frazeologizmów.

Po podliczeniu punktów okazało się, że I miejsce zajęła drużyna z SP im. św. Edyty Stein, II miejsce zajęła drużyna z SP im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach, a III miejsce drużyna z SP nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu. Zwycięzcy otrzymali ciekawe nagrody książkowe i puchary ufundowane przez Starostwo Lublinieckie oraz gadżety od firmy Kospan. Po poczęstunku wszyscy uczestnicy konkursu pozowali do pamiątkowych zdjęć.

Mamy nadzieję, że za rok również odwiedzą nas entuzjaści barwnych losów olimpijskich bogów, serdecznie zapraszamy.

Agnieszka Jaźwińska i Hanna Krupa

Dodaj komentarz