„Tajemnica za murami” – projekt regionalny o bł. O. Józefie Cebuli OMI

kwi 19, 2018 Archiwum Brak komentarzy
DSCN5860

Projekt „Tajemnica za murami – bł. O. Józef Cebula OMI” wdrożono i przeprowadzono w Zespole Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu w terminie od 26 marca do 18 kwietnia 2018r. w ramach III etapu „Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole.” Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Katowicach przy współpracy środowisk realizujących zadania w zakresie edukacji regionalnej. Rokrocznie Konkursowi patronują słowa papieża Jana Pawła II ”Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…”. Motywem tegorocznej edycji jest hasło: „Region – Ludzie – Tajemnica”. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu i zrealizowaniu projektu regionalnego z kręgu tematycznego „Na tropie lokalnej tajemnicy (np. historycznej, geograficznej, przyrodniczej, biograficznej”) oraz na przygotowaniu numeru specjalnego gazety szkolnej poświęconej procesowi odkrywania lokalnej tajemnicy.

Zgodnie z regulaminem Konkursu projekt ma charakter interdyscyplinarny. Przy jego realizacji uczniowie nabywają i wykorzystują wiedzę oraz umiejętności z różnych przedmiotów: historia, geografia, religia, informatyka, język polski, plastyka, a także dziedzin nieobjętych podstawą programową, np. topografia terenu, krajoznawstwo, projektowanie, zajęcia archiwalne, fotografika, ceramika, lekcja muzealna, edukacja dla regionu. Realizatorem projektu jest drużyna 6-osobowa przy współpracy innych uczniów (swoich klas), opiekunów – nauczycieli wspomagających oraz osób spoza środowiska szkolnego – zaproszonych gości oraz rodziców naszych uczniów. Cel projektu zawiera element użyteczności oraz zdobywania wiedzy przez doświadczenie. Zaplanowano 6 przedsięwzięć edukacyjnych prowadzących do zbadania tajemnicy biograficznej: lekcja muzealna, katecheza, zajęcia archiwalne, wycieczka krajoznawcza, warsztaty topograficzne, zajęcia ceramiczne.

Naszą szkołę – Zespół Szkół im. św. Edyty Stein,  miasto Lubliniec oraz tutejszy region łączy postać Wielkiej Patronki naszych czasów – Teresy Benedykty od Krzyża. Świętej Edycie Stein poświęciliśmy już dwa wcześniejsze projekty regionalne: „Rzeźby plenerowe dedykowane Patronce Miasta na terenie Lublińca” oraz „Dziedzictwo Edyty Stein w naszym mieście”. W tym roku szkolnym tajemnicą i wyzwaniem dla nas staje się Błogosławiony związany z naszym miastem i bezpośrednio z budynkiem naszej szkoły – błogosławiony Ojciec Józef Cebula OMI. Dlatego też temat naszego projektu brzmi: „Tajemnica za murami” (naszej szkoły / sąsiadującego klasztoru).

Poszukiwania chcemy rozpocząć na terenie szkoły, wykorzystując w tym celu szkolne muzeum „Pro Memoria”, przeprowadzając spotkania z lokalnymi działaczami, którzy pomogą nam uchylić rąbka tajemnicy. Następnie trop odkrywców poprowadzi nas przez mury łączące naszą szkołę i klasztor. Wykorzystując znajomości z sąsiadami Oblatami (nasza szkoła znajduje się w tym samym historycznym budynku co klasztor i kościół) dotrzemy do dokumentów archiwum klasztornego, odkryjemy TAJEMNICĘ BIOGRAFICZNĄ ZA MURAMI NASZEJ SZKOŁY, pójdziemy dalej w świat, by na terenie miasta Lublińca odkrywać kolejne ślady historyczne i współczesne Błogosławionego Ojca Józefa Cebuli.

Zebrawszy wszystkie informacje w muzeum szkolnym, szkole, archiwum klasztornym            i w  mieście – z powrotem z dumą i radością wrócimy do naszej placówki, aby dokończyć rozpoczęte dzieło odkrywanej tajemnicy. Należy sporządzić mapę, prezentację multimedialną, napisać artykuł i wiersz do szkolnej gazetki, przygotować dokumentację fotograficznej z odbytej wyprawy oraz wykonać szkolną tablicę pamiątkową w celu podniesienia świadomości regionalnej naszych kolegów i koleżanek z klasy.

TROP NASZEJ LOKALNEJ TAJEMNICY wiedzie przez następujące miejsca zadaniowe:

1. muzeum szkolne 2. szkoła 3. archiwum klasztorne 4. wokół klasztoru i kościoła 5. wycieczka po Lublińcu 6. powrót do szkoły – dokończenie pracy, przeprowadzenie ewaluacji, podzielenie się odkrytą tajemnicą biograficzną ze społecznością szkolną i lokalną.

TROP NASZEJ TAJEMNICY BIOGRAFICZNEJ wyznaczają następujące stacje zadaniowe: lekcja muzealna – wiersz do gazetki szkolnej, katecheza – artykuł do gazetki szkolnej, zajęcia archiwalne – prezentacja multimedialna, wycieczka krajoznawcza  – dokumentacja fotograficzna, warsztaty topograficzne – mapa Lublińca, zajęcia ceramiczne – pamiątkowa tabliczka dla potomności.

W ramach projektu wykonano następujące działania: – zaproszenie gości spoza środowiska szkolnego do udziału w projekcie, – przeprowadzenie 6 spotkań projektowych w 6 obszarach tematycznych, – skompletowanie informacji uzyskanych podczas spotkań projektowych, – wykonanie 6 różnych zadań projektowych przez uczniów przy współpracy z nauczycielami wspomagającymi z następujących przedmiotów: historia, religia, język polski, geografia, edukacja regionalna, ceramika, – przedstawienie działań i produktów projektu społeczności szkolnej i lokalnej

Zrealizowano następujące spotkania i zadania /wg następującego zestawienia/:

1. OBSZAR 2. Zaproszony gość. 3. Funkcja / rola dla środowiska lokalnego. 4. Temat spotkania. 5. Forma spotkania. 6. Korelacje przedmiotowe. 7. Efekt spotkania  – rezultat/produkt. 8. Odpowiedzialny (grupa realizująca projekt – uczniowie). 9. Nauczyciel wspomagający ucznia. 10. Uczestnicy spotkania. 11. Termin.

I     1. Historia. 2. p. Sylwin Bechcicki. 3. prezes Towarzystwa im. św. Edyty Stein Oddział Lubliniec. 4. Związki biograficzne – bł. O. Józef Cebula i św. Edyta Stein. 5. Lekcja muzealna w szkolnym muzeum „Pro Memoria”. 6. Edukacja regionalna, język polski, religia. 7. Wiersz o św. Edycie Stein i bł. Józefie Cebuli. 8. Emil Opiela, kl. III gimnazjum. 9. Hanna Krupa – nauczyciel języka polskiego. 10. Grupa projektowa + zainteresowani uczniowie 11. 05.04.2018r.

II   1. Geografia. 2. p. Kazimierz Bromer. 3. honorowy działacz i prezes Klubu PTTK  w Lublińcu. 4. Śladami bł. O. Józefa Cebuli OMI w naszym mieście. 5. Wycieczka terenowa – krajoznawcza po Lublińcu. 6. Fotografika, krajoznawstwo. 7. Dokumentacja fotograficzna: „Lublinieckie ślady bł. Józefa Cebuli”. 8. Anna Kierach, kl. II gimnazjum. 9. Liliana Mzyk – nauczyciel edukacji regionalnej. 10. Grupa projektowa  + zainteresowani uczniowie 11. 09.04.2018r.

III   1. Religia. 2. O. Lucjan Osiecki OMI. 3. Superior lublinieckiego klasztoru Ojców Oblatów. 4. Życie i dzieło bł. O. Józefa Cebuli OMI. 5. Katecheza w dolnym kościele Ojców Oblatów. 6. Historia, język polski. 7. Artykuł do gazetki szkolnej o bł. Józefie Cebuli. 8. Liliana Tarnawska, kl. II gimnazjum. 9. Agnieszka Jaźwińska – nauczyciel języka polskiego. 10. Klasa II gimnazjum 11. 04.04.2018r.

IV   1. Topografia terenu. 2. p. Maria Banduch. 3. Przewodniczący Koła Terenowego Ziemi Lublinieckiej. 4. Lokalizacja miejsc poświęconych bł. O. Józefowi Cebuli  w Lublińcu. 5. Warsztaty topograficzne. 6. Geografia, plastyka (szkice), krajoznawstwo. 7. Mapa Lublińca oraz szkic sytuacyjny z oznaczeniem miejsc związanych z bł. Józefem Cebulą. 8. Juliusz Kulik, kl. III gimnazjum. 9. Maria Banduch – nauczyciel geografii. 10. Grupa projektowa. 11. 11.04.2018r.

V   1. Zajęcia archiwalne. 2. p. Krzysztof Kanclerz. 3. Redaktor artykułów historycznych do lokalnej gazetki parafialnej „U Oblat”, rodzic ucznia Zespołu Szkół KSW w Lublińcu . 4. Przedstawienie autentycznych materiałów archiwalnych i biograficznych związanych z pobytem O. Józefa Cebuli w Lublińcu. 5. Warsztaty archiwalne. 6. Historia, informatyka. 7. Prezentacja multimedialna zawierająca zeskanowane oryginalne materiały archiwalne i biograficzne poświęcone pobytowi O. Józefa Cebuli w budynku naszej szkoły (dawnym seminarium oblackim).  8. Karolina Krupa, kl. II gimnazjum. 9. Hanna Krupa – nauczyciel języka polskiego. 10. Grupa projektowa. 11. 11.04.2018r.

VI   1. Ceramika. 2. p. Anna Bałdyga. 3. Członek Lublinieckiej Rady Kultury. 4.  Formy pamięci w Lublińcu – tablice pamiątkowe, rzeźby plenerowe. 5. Warsztaty ceramiczne.  6. Historia, plastyka (projekt). 7.  Tablica pamiątkowa dla O. Józefa Cebuli (w jego dawnej celi klasztornej znajduje się jedna z obecnych sal lekcyjnych). 8. Janina Gmyrek, kl. III gimnazjum. 9. Anna Bałdyga – nauczyciel ceramiki. 10. Grupa projektowa. 11. 10.04.2018r.

Nasi uczniowie – realizatorzy projektu:                                          

- są świadomi posiadanego dziedzictwa regionalnego Ziemi Lublinieckiej na przykładzie Świętych i Błogosławionych kościoła katolickiego: św. Edyta Stein, bł. O. Józef Cebula OMI,

- znają i upowszechniają życie i dzieło o. Józefa Cebuli OMI – Błogosławionego związanego losami życiowymi z miastem Lublińcem i budynkiem naszej szkoły – Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu,

- potrafią wskazać miejsca pamięci w Lublińcu poświęcone bł. o. Józefowi Cebuli,

- pozostają wierni temu dziedzictwu zgodnie  z przesłaniem Jana Pawła II i głównym motywem „Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole”.

 

Koordynator projektu: Liliana Mzyk

 

Zapraszamy do:

-  lektury specjalnego numeru gazetki szkolnej „Brulion”

- obejrzenia fotorelacji dokumentującej projekt

- zapoznania się z załączoną prezentacją multimedialną „Dokumenty, listy i dzienniki ks. Józefa Cebuli” wykonanej przez uczestniczkę projektu – Karolinę Krupę z klasy II gimnazjum.

Dodaj komentarz