Stypendium szkolne 2017/2018

wrz 07, 2017 Archiwum Brak komentarzy

Stypendium szkolne 2017/2018

Od 1 do 15 września 2017 r. rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lublińcu wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok 2017/2018.

http://www.mops.lubliniec.pl/art,73,stypendium-szkolne-20172018

Dodaj komentarz