Regulamin całorocznego regionalnego konkursu fotograficznego „Cztery pory roku wokół mojej szkoły” w r. szk. 2018/2019

Obraz 077

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII oraz klasy III gimnazjum Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu.

2. Celami konkursu są:

- propagowanie edukacji regionalnej na przykładzie najbliższego otoczenia – terenu szkoły, sąsiadującego klasztoru i kościoła,

- znajomość obiektów regionalnych na ww. terenie,

- uwrażliwienie na piękno przyrody wokół nas objawiające się w czterech porach roku,

- doskonalenie techniki fotograficznej.

3. Zadanie konkursu polega na wykonaniu fotografii obiektu bądź obiektów z podanej listy zgodnie     z następującym harmonogramem:

a) edycja jesienna: wrzesień – listopad

b) edycja zimowa: grudzień – luty

c) edycja wiosenna: marzec – kwiecień

d) edycja letnia: maj – czerwiec (do 7 czerwca włącznie).

4. Lista obiektów regionalnych wokół szkoły:

- rzeźba św. Edyty Stein

- pomnik bł. Józefa Cebuli

- aleja drzew Błogosławionych i Świętych

- drzewko św. Edyty Stein

- drzewko bł. Józefa Cebuli

- grota Lourdzka

- pomnik św. O. Eugeniusza de Mazenoda

- aktualny budynek szkoły (skrzydło prawe)

- dawny budynek szkoły (część środkowa)

- kościół pw. św. Stanisława Kostki.

 

5. Własnoręcznie wykonane zdjęcie należy dostarczyć w formie cyfrowej na płycie CD oraz w formie papierowej (wymiar 10×15) zgodnie z powyższym harmonogramem do nauczyciela – organizatora konkursu – p. Moniki Świerczyńskiej.

 

6. W każdej z edycji można wykonać dowolną ilość zdjęć. Dozwolone jest fotografowanie jednego wybranego obiektu przez wszystkie edycje bądź traktowanie edycji wybiórczo – np. wykonanie tylko jednego zdjęcia w ciągu całego roku szkolnego.

 

7. Komisja będzie dokonywać rozstrzygnięcia konkursu każdorazowo po zakończonej edycji (na końcu danego miesiąca) oraz wybierze zdjęcie roku (na podstawie zakończonych wszystkich czterech edycji prezentujących cztery pory roku).

 

8. Organizatorami konkursu są: nauczyciel techniki p. Monika Świerczyńska oraz nauczyciel edukacji regionalnej p. Liliana Mzyk.

 

9. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Komentarze zostały wyłączone.