Projekt „Europejskie standardy w polskiej szkole”

Od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein trwa projekt pod nazwą „Europejskie standardy w polskiej szkole”, realizowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty, dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. W naszej szkole w projekcie uczestniczy 15 nauczycieli, którzy poprzez udział w kursach w Irlandii, Wielkiej Brytanii i na Malcie podnoszą swoje kompetencje językowe, wzbogacają warsztat metodyczny o nowe, atrakcyjne metody aktywizujące, zwiększają ilość partnerów międzynarodowych, co wzmacnia wśród społeczności szkolnej poczucie obywatelstwa europejskiego.

W ramach realizacji projektu przeprowadzona została rekrutacja uczestników projektu, którzy następnie przeszli test kompetencji językowych i zostali przydzieleni do grup na różnych poziomach językowych. Przygotowany został harmonogram mobilności. Uczestnicy projektu regularnie uczęszczają na kurs językowy, prowadzony przez nauczycielkę języka angielskiego – p. Oliwię Kulisz – Kozę. Opracowana została również dokumentacja projektowa.

Odbyły się już pierwsze wyjazdy naszych nauczycieli – do Wielkiej Brytanii. Szczegółowe relacje na pewno ułatwią nam zdobywanie i wymianę doświadczeń.

Agnieszka Jaźwińska

Komentarze zostały wyłączone.