Nasze projekty eTwinning

sty 01, 2018 Gimnazjum Brak komentarzy
Bez tytułu


W październiku 2017  roku uczniowie  naszego gimnazjum  rozpoczęli  realizację projektu  pt: „Penfriends talking letters” w ramach współpracy międzynarodowej szkół   Programu eTwinning, działającego pod opieką Komisji Europejskiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. ETwinning jest świetnym programem, który wykorzystując możliwości technologii, pozwala budować relacje i kontakty na odległość. Jest pierwszym krokiem do ich pogłębiania i bezpośredniego rozwijania. Idealnie łączy zabawę z nauką. Dzięki programowi na bezpiecznej platformie internetowej partnerzy wymieniają się informacjami i materiałami, komunikują się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji czy czatu. Mogą do tego wykorzystać kamerę, aparat cyfrowy oraz inne narzędzia i aplikacje internetowe.

W projekcie biorą udział szkoły partnerskie  z Hiszpanii, Turcji i Polski .Głównym założeniem  projektu jest poznanie swoich partnerów z Europy poprzez  korespondencję listową w języku angielskim   z grupami rówieśników ,kontakt internetowy i tworzenie wspólnych materiałów . W swoich listach uczniowie prezentują typowe aspekty z życia młodego człowieka : przedstawiają siebie ,swoja rodzinę i osoby z najbliższego  otoczenia, opisują swój dzień, życie szkolne i  formy spędzania czasu wolnego, miejsce zamieszkania i swoją  okolice. W ten sposób młodzi Europejczycy poznają  siebie nawzajem, poszerzają wiedzę o   kulturach państw partnerskich i  uczą się tolerancji . Korzyści z realizacji projektu to przede wszystkim  wzrost motywacji uczniów do nauki języka angielskiego poprzez praktyczne  zdobywanie umiejętności komunikowania się w języku obcym.

Warto nadmienić ,że jest to już drugi projekt etwinningowy  naszych uczniów , którzy w roku szkolnym 2016/2017 realizowali projekt „Snailmail my life” ze szkołą z Włoch .

Opiekun projektów

Oliwia Kulisz-Koza

Dodaj komentarz