Lekcje muzealne w naszej szkole – konkurs na najpiękniejszą tablicę ścienną poświęconą Edycie Stein

lis 11, 2018 Archiwum Brak komentarzy
DSC_8154

Od 12 października do 8 listopada 2018r. uczniowie naszej szkoły podstawowej (klasa IIa, IIb, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, Vc, VI, VII, VIII) oraz III klasy gimnazjum uczestniczyli w lekcjach muzealnych w szkolnym Muzeum „Pro Memoria”.

Uczniowie klas starszych (od klasy IV SP) ubiegają się o uzyskanie Odznaki Krajoznawczej im. Edyty Stein, a nasze szkolne Muzeum jest miejscem wymaganym do odwiedzenia zgodnie z Regulaminem Odznaki Krajoznawczej im. Edyty Stein.

Podczas lekcji muzealnych uczniowie odwiedzili sale muzealne poświęcone świętej Edycie Stein i błogosławionemu O. Józefowi Cebuli oraz dokonali wpisu do pamiątkowej Księgi Muzealnej.

Uczniowie zapoznali się także z tablicami dydaktycznymi poświęconymi Patronce szkoły i miasta oraz na drodze indywidualnego głosowania wybierali najpiękniejszą (ich zdaniem) tablicę w szkole poświęconą świętej Edycie Stein.

W głosowaniu uczestniczyło ponad 190 uczniów z 13 klas. Najwięcej uczniów (43) uznało za najpiękniejszą tablicę „Drzewo genealogiczne”. Na drugim miejscu z liczbą 26 głosujących znalazły się „Męczeństwo” oraz „Lubliniec – ukochane miasto”. Trzecią pozycję z liczbą 23 głosujących zajęła tablica „Stary Wrocław – lata młodości”.

Celem konkursu na najpiękniejszą tablicę ścienną poświęconą Patronce szkoły i miasta było zwrócenie uwagi uczniów na tablice dydaktyczne opowiadające w przepiękny sposób o życiu i dziele ich Patronki, wśród których znajdują się codziennie – spędzając przerwy na korytarzu szkolnym. Tablice w liczbie 17 stanowią stałą ekspozycję szkolnego Muzeum „Pro Memoria”.

Nauczyciel regionalista: L. Mzyk

 

Dodaj komentarz