Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3 Zakończenie I półrocza i klasyfikacja śródroczna:                                Przekazanie proponowanych ocen klasyfikacyjnych do:19 styczeń 2018 r.                                  –  19 grudnia 2017 r. 
4 Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.Woj.: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.
6 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego- dodatkowe terminy w gimnazjach- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnegoPrzekazanie zaświadczeń do szkoły / uczniom
18 kwietnia 2018 r. g. 900 ( WOS) i 11.00 ( J. pol.)środa
19 kwietnia 2018 r. g. 900(P.Przyr) i 1100 (Mat.) (czwartek)
20 kwietnia 2018 r. g. 900
(PP) i 1100 (PR) (piątek)04 czerwca 2018 r.
9.00 (H. WOS) i 1100 (J.Pol.) (poniedziałek)
05 czerwca 2018r. g. 900
(P.Przyr) i 1100 (Mat.) (wtorek)
06 czerwca 2018 r. g. 900
(PP) i 1100 (PR) (środa)

15 czerwca 2018 r. /  22 czerwca 2018 r.

8 Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
02-03 listopada 2017 czwartek, piątek) (świetlica dyżur)

18-19-20 kwietnia 2018 r. (środa-czwartek-piątek) – G 

30 kwietnia oraz 02 i 04 maja 2018 r. SP i P-le( dyżur)

01 czerwca 2018 r. ( piątek po Bożym Ciele) – SP

całość wolne

9 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018 r. (piątek)
10 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.