Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2016 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016 r.
3 Zakończenie I półrocza i klasyfikacja śródroczna:                                Przekazanie proponowanych ocen klasyfikacyjnych do:

13 styczeń 2017 r.                               –  13 grudnia 2016 r.

 

4 Ferie zimowe: 16 – 29 styczeń 2017 r.

Woj.: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie.

5 Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.

6 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

- dodatkowe terminy w gimnazjach

- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

Przekazanie zaświadczeń do szkoły / uczniom

19 kwietnia 2017 r. g. 900 (H. WOS) i 1100 (J.Pol.) (środa)
20 kwietnia 2017 r. g. 900
(P.Przyr) i 1100 (Mat.) (czwartek)
21 kwietnia 2017 r. g. 900
(PP) i 1100 (PR) (piątek)

01 czerwca 2017 r. g. 900 (H. WOS) i 1100 (J.Pol.) (czwartek)
02 czerwca 2017 r. g. 900
(P.Przyr) i 1100 (Mat.) (piątek)
03 czerwca 2017 r. g. 900
(PP) i 1100 (PR) (poniedziałek)

16 czerwca 2017 r.            /                  23 czerwca 2017 r.

8 Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
14 października 2016 (piątek) – SP i G (świetlica dyżur)

31 października 2016 (poniedziałek) – całość (świetlica dyżur)

19-20-21 kwietnia 2017 r. (środa-czwartek-piątek) – G

02 maja 2017 r. (wtorek) – cały Zespół Szkół

16 czerwca 2017 r. (piątek po Bożym Ciele) – SP i G (Prz. – dyżur)

9 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2017 r. (piątek)
10 Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.