„CUKIERKI” – PROGRAM PROFILAKTYCZNY W KLASACH DRUGICH

gru 19, 2018 Archiwum Brak komentarzy
IMG-20181213-WA0005

W ramach programu profilaktycznego w klasach drugich Szkoły Podstawowej
odbył się cykl zajęć programu profilaktycznego „Cukierki” oparty  na bajce Agnieszki Grzelak. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z  Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zajęcia prowadziła pani Joanna Sroczyńska –pedagog z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublińcu.
Cele programu to:

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
  • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
  • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły

Dodaj komentarz